Pro nové týmy

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MALOU KOPANOU VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 

Cílem zakladatelů je spestřit sportovní využití ve Městě Velké Meziříčí a okolí. Tým Malé kopané Velké Meziříčí tvoří sportovní, tedy nejen fotbaloví, nadšenci, kterým není lhostejný veřejný život v našem městě. Založili jsme občanské sdružení, jehož členem se může stát kdokoli, kdo akceptuje stanovy sdružení a má společný zájem jako jeho zakladatelé.

 

Parametry ligy malé kopané:

Hrací doba:           2 x 30 minut

Počet hráčů:          5 + brankář

Střídání:               Hokejově (libovolný počet střídajících)

Branky:                 Házenkářské 2,0 x 3,0 m opatřené sítí

Hrací plocha:         44,0 m až 54,0 m x 24,0 m až 30,0 m

Auty:                    Házené

Balón:                   Fotbalový vel. 5

Hrací povrch:        Přírodní, nebo umělá tráva

Hrací systém:        Dvoukolově podzim/jaro

Hrací dny:             Každé pondělí (alternativně jiný všední den) v podvečer, nebo večer

 

Dále čtěte pravidla v sekci dokumenty

Soutěž je vhodná pro registrované, i neregistrované hráče FAČR.

Hrajeme ve všední den, abychom zapojili i registrované hráče velké kopané.

 

ZÁKLADNÍ KROKY PRO ZÁJEMCE O LIGU MKVM:

KROK 1
Propozice soutěže

Shlédněte "Propozice soutěže" pro nastávající sezónu. Tyto Propozice Vám podají základní informace o lize malé kopané mužů od 15 let a o lize malé kopané veteránů od 40 let věku.

Propozice soutěže najdete na těchto stránkách v nabídce - Dokumenty - Propozice soutěží.  (bude doplněno - nyní pro konkrétní doplňující informace prosím, kontaktujte MKVM tým. Děkujeme za pochopení)


KROK 2 
Nezávazná přihláška


V případě, že máte třeba i předběžný zájem zapojit se do MKVM, vyplňte nezávazný formulář pro nové týmy, který najdete na webu www.mkvm.cz v pravém sloupci.


KROK 3
Potvrzující e-mail
 

Na Váš e-mail, který jste uvedl(a) ve formuláři Vám bude odesláno potvrzení o evidenci Vašeho e-mailu, který je důkazem toho, že Váš nezávazně vyplněný formulář je námi zpracováván. V případě, že Vám toto potvrzení nepřišlo, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 739 623 665, a to ať již telefonicky nebo prostřednictvím textové zprávy. Následně Vás telefonicky zkontaktujeme pro ověření informací a případné zodpovězení Vašich otázek. 

KROK 4
Dokumenty a jejich řádné vyplnění


Stáhněte si tři důležité formuláře, které jsou potřeba pro účast Vašeho týmu v ligovém ročníku a následně je vyplňte:

a)   přihláška klubu
b)   soupiska týmu
c)   přihláška hráče

Přihlášku týmu a soupisku týmu vyplňte hůlkovým písmem čitelně rukou.

Dokumenty najdete na www.mkvm.cz/dokumenty
 

Přihlášku klubu prosím, vyplňte jako první a pošlete ji nascanovanou, abychom mohli váš klub, či tým hned zaregistrovat. Následně vyplňte soupisku, která se nebude nijak uzavírat. Nejlépe tedy vyplnit jádro Vašeho týmu, předat nám (abychom mohli na stránky vkládat nové členy) a postupně doplňovat hráče do začátku soutěží. Přihlášku hráče musí mít odevzdanou každý hráč, uvedený na soupisce týmu. Tzn. jeden hráč = jedna přihláška. Ke každé přihlášce hráče je nutno přidat jednu originální fotografii hráče o formátu na občanský průkaz. Fotografie musí být barevná, nesmí být scanovaná, kopírovaná z OP, nebo cestovního pasu. Na druhou stranu fotky napiště jméno hráče a název týmu, kterého je členem a datum narození. Fotografii jen připněte k přihlášce, nelepte ji, nebo ji pouze volně vložte do tzv. euroobalu spolu s přihláškou nebo ji archivujte v obálce mimo přihlášky hráčů. Fotka je totiž následně scanována do elektronického systému MKVM.


KROK 5
Startovné

Startovné bude upřesněno v nejbližší době. Bude se skládat z několika složek a bude se pohybovat okolo 3,0 tis. Kč na celý rok. Cena bude závislá na počtu přihlášených týmů a bude pokrývat jen náklady na chod malé kopané. Tato cena zahrnuje například pronájem hřiště včetně šaten a sprch, osvětlení, organizaci utkání (vymezení prostoru, nalajnování hřišť, sítě do branek, branky samotné, apod.), chod webu a jeho správu, atd...

Nové zaregistrování hráče, tzn. Zaevidování přihlášky, zavedení do webového systému a výroba registrační karty bude zpoplatněno cca 150,- Kč.

Rozhodčí se bude platit vždy domácím týmem přímo na utkání v hodnotě cca 200,- Kč.

Upřesnění cen a poplatků proběhne co nejdříve a budeme o něm informovat na webových stránkách. MKVM je občanské sdružení, tedy nezisková organizace, která použije všechny svoje prostředky na svůj provoz, negenerujeme tedy žádný zisk. Poplatky jsou tedy jenom náklady.
KROK 6 
Ligové shromáždění


Prostřednictvím webu www.mkvm.cz obdržíte informaci o přesném termínu zasedání a místě konání. Zpravidla je tak učiněno nejpozději 14 dnů před zasedáním. Ligové shromáždění je název pro zasedání všech zástupců (Prezidentů, víceprezidentů, atd.) týmů dané ligové soutěže. Koná se dvakrát ročně před začátkem nové sezóny a před začátkem jarní části, kde jsou probírány Propozice soutěže, startovné, dokumenty (přihlášky týmů, hráčů a soupisky týmů), směrnice a zveřejnění ekonomického hospodaření svazu za uplynulý rok.


Co Vám členství v Malé kopané Velké Meziříčí přinese? 

Hlavní naší myšlenkou je přinést členům organizace nové sportovní využití ve měste Velké Meziříčí a v jeho okolí. Chceme vytvořit fungující společenství, které bude spojovat sportovně naladěné spoluobčany dohromady. Malá kopaná je, podle nás, sport nenáročný na sportovní vybavení, nenáročný na strávený čas a je sportem, ke kterému má většina populace kladný vztah. Přineseme Vám tento servis:

 

 Platné od 3.5.2012

Partner MKVM

SPORTVM.cz

aa

Přihláška nového týmu

Vytvořte si vlastní tým a zkuste něco nového. Vyplňte nezávaznou přihlášku a my Vás již zkontaktujeme.

více informací zde

vyplňte přihlášku

Přihláška nového rozhodčího

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

více informací zde

vyplňte přihlášku

Fandíme FCVM

Podpořte MKVM

Podpořte naši facebookovou stránku kliknutím na tlačítko To se mi líbí, děkujeme!

Podpořte AMFČR

Podpořte facebookovou stránku Asociace Malého Fotbalu ČR kliknutím na tlačítko To se mi líbí, děkujeme!

ZaostřenoVM
SPORTVM.cz